var site_dir="/";

MBBAC预铺防水卷材

当前位置:CANLON / 产品中心 / 改性沥青卷材系列

产品简介

MBBAC预铺防水卷材

凯伦MBBAC预铺防水卷材,是以聚酯纤维无纺布为胎基,两面涂覆自粘橡胶沥青胶料,然后上表面涂覆特殊颗粒防粘层,下表面再覆隔离膜而成的沥青基聚酯胎预铺防水卷材。

  性能参数

  厚度(mm) 宽度(m) 长度(m)
  4.0 1 10

  产品特点

  • 拉伸强度高
   卷材拉力值在800(N/50mm)以上,拉伸强度高,抗压、抗剪切性能好,能有效避免施工现场卷材的破坏。
  • 简化构造,降低造价
   防水层采用预铺反粘法施工,用于地下底板部位,无需保护层施工,降低造价。
  • 节省工期
   潮湿基面可施工,雨季施工不受影响,加上防水系统构造的简化,有利于节省工期。
  • 施工方便
   卷材下表面有自粘层,在地下承台坑壁、找平的维护结构表面施工,可利用卷材的自粘性进行固定。
  • 安全环保
   施工过程中不使用溶剂和燃料,避免了环境污染和消防隐患,节能环保。

  适用范围

  CopyRight © 2004 canlon.com.cn. All Rights Reserved.江苏金年会,金年会体育,金年会手机网页版登录建材股份有限公司. 版权所有 苏ICP备11076726号-1
  if (!window.jQuery) { document.write(unescape("%3Cscript src='/public/static/common/js/jquery.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); document.write(unescape("%3Cscript type='text/javascript'%3E try{jQuery.noConflict();}catch(e){} %3C/script%3E")); } if (window.jQuery) { (function($){ default_switch(); //简体繁体互换 function default_switch() { var home_lang = getCookie('home_lang'); if (home_lang == '') { home_lang = 'cn'; } if ($.inArray(home_lang, ['zh','cn'])) { var obj = $('#jquerys2t_1573822909'); var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('cn' == isSimplified) { $('body').t2s(); $(obj).text('繁體'); } else if ('zh' == isSimplified) { $('body').s2t(); $(obj).text('简体'); } } } //简体繁体互换 $('#jquerys2t_1573822909').click(function(){ var obj = this; var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('' == isSimplified || 'cn' == isSimplified) { $('body').s2t(); // 简体转繁体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'zh'); $(obj).text('简体'); } else { $('body').t2s(); // 繁体转简体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'cn'); $(obj).text('繁體'); } }); })(jQuery); }